Tentje-boompje

Tentje-boompje is een puzzel waarbij met logisch nadenken een leeg kampeerterrein moet worden gevuld met tentjes.

Elke boom is verbonden met een tentje dat er direct naast, boven of onder staat. De te plaatsen tentjes raken elkaar niet, ook niet diagonaal. De cijfers naast en onder het diagram geven aan hoeveel tentjes zich in de betreffende rij of kolom bevinden.

In bovenstaand voorbeeld kan met rij 5 worden begonnen. Hier staat één tentje. Dat kan slechts op één plek komen, namelijk onder de onderste boom van kolom 4. De andere vakjes in deze rij blijven leeg. Hierin kan je eventueel een streepje zetten.

Vervolgens kan je ook in de overige vakjes van kolom 4 een streepje zetten.

Nu kan je verder met rij 4. Het tentje dat hierin moet worden geplaatst kan alleen onder de boom van kolom 2 komen te staan. Immers: de boom in rij 4 heeft eronder al een tentje staan. Links en rechts ervan mag geen tentje meer komen.

De overige vakjes van kolom 2 kunnen nu ook een streepje krijgen.

Nu kan je kijken naar kolom 1. Hier moet het tentje boven de boom komen, anders zou het in contact komen met het tentje van kolom 2.

Wanneer je zo doorredeneert, ontstaat uiteindelijk de afgebeelde oplossing.